Contact

Nabídky spolupráce prosím posílejte na e-mail: lucie.nejezchlebova@seznam.cz

Zaslané produkty – Všechny názory a recenze na produkty či služby jsou pravdivé a upřímné. Většinu produktů si pořizuji sama, pokud mi byl výrobek zdarma zaslán, bude označen hvězdičkou (*), a v článku to bude jasně zmíněno. O produktech a službách, se kterými mám špatnou zkušenost, se na blogu většinou nezmiňuji.


This is a contact page with some basic contact information and a contact form.

Reklamy